Intelligera mera!

Vi kom in på ämnet intelligens här i bingen och jag förklarade att det finns olika intelligenser beronde på vilken personlighetstyp du är. Det satt tavlor uppe med var och en av de nio intelligenserna baserat på Gardners teori i gamla Vätternskolan. Jag tittade på dem varje dag och analyserade min egen intelligens. Jag anser detta vara högst trovärdigt, jag till och med driftar mig till att säga att det är sant. Jag har gjort många s.k. IQ test i mina dagar av rent intresse och jag har inte presterat särskilt bra på nån av dem, för att de har alltid varit utformade på samma sätt. Men jag anser mig vara en smart tjej, även fast jag skojar om mina blondin moments. Jag tycker inte jag är ointelligent, tvärtom. Jag läser, tänker och analyserar otroligt mycket, jag känner otroligt mycket för både människor, djur och natur och jag intresserar mig gärna för djupare diskussioner och analyser där jag får mothugg trots allt mitt snack om skor och cupcakes. Jag har en förmåga att anpassa mig efter omgivningen och alla enskilda personer jag möter, känna av deras energier och anpassa mig efter den för att uppnå bästa möjliga komfortabla zon. En dörrmatta? Visst låter det så men konstigt nog tycker jag inte det. Jag anser det vara en ytterst effektiv egenskap som gett mig mycket positivt.

Men. De nio intelligenserna. Bästa sammanfattningen har jag tagit härifrån. Mina intelligenser är svartmarkerade för er som är intresserade ;) hitta er egna! Det brukar finnas en som är starkast, sen kan man ha flera olika som man har bitar ifrån.

Lingvistisk (språklig) intelligens: Har stort ordförråd, god förmåga att tala, läsa och uttrycka sig i skrift, ett uttalat språköra och lätt för att lära sig främmande språk. Tycker om att lösa korsord, skriva brev samt fyller utan problem i blanketter och samlar fakta. Uppskattar språkligt korrekta formuleringar och är bra på att förklara sammanhang. Ex: Muntligt: politiker eller berättare. Skriftligt: Poet, redaktör eller journalist.

Logisk-matematisk intelligens: Är duktig på matematik, tänker logiskt, har god förmåga att planera, hålla en tidsplan och har kontroll på debet och kredit - har lätt för att göra uppskattningar av mått och vikt. Har känsla för logiska mönster och sammanhang, förklaringar och analyser (om i så fall, orsak och verkan). Kategoriserar, klassificerar, beräknar och prövar hypoteser. Ex: ekonom, statistiker, vetenskapsman, dataprogrammerare eller analytiker.

Spatial (rumslig) intelligens: Har ett välutvecklat lokalsinne, lätt för att hitta vägen och att läsa kartor och diagram. Lägger märke till små detaljer i sin omgivning. Har lätt för att föreställa sig abstrakta saker, uppskattar konst, mode och inredning (känsla för färg, linjer, mönster och form) och har inga problem med att fickparkera. Jägare, scouter och vägvisare har ofta denna förmåga. Ex: arkitekt, inredare, konstnär eller uppfinnare.

(Här vet jag inte riktigt hur jag ska välja. Jag har den abstrakta biten definitivt. Men lokalsinne? Kartor och diagram? Näee...)

Kroppslig-kinestetisk intelligens: Arbetar gärna med händerna, älskar att använda sin kropp till idrott, dans och fysiska utmaningar. Provar sig fram för att lära sig nya saker. Är bra på att skruva ihop monteringsfärdiga möbler, handarbete, hobbyarbete, leka med barn, matlagning och att baka. Kommer bättre ihåg det som provats med händerna än det som bara beskrivits teoretiskt. I denna intelligens ingår speciella fysiska färdigheter som koordination, balans, fingerfärdighet, styrka, smidighet och hastighet. Ex: dansare, skådespelare, skulptör, mekaniker eller kirurg. 

Musikalisk intelligens: Intresserad både av att lyssna och själv utöva den. Är bra på att känna igen melodier, slogans och sångverser. Förmågan att uppfatta (t ex som musikälskare), urskilja olikheter (t ex som musikkritiker), omforma (t ex som kompositör) och uttrycka (t ex som utövare) olika sorters musik. I denna intelligens ingår känsla för rytm, tonhöjd, melodi och klangfärg hos ett musikstycke. Ex: violonist, eller kompositör.

Interpersonell (social) intelligens: Trivs allra bäst tillsammans med andra människor. Är en god lyssnare, kan trösta och är lyhörd för andras problem. Vill arbeta ihop med andra människor, är bra på att leda och vägleda andra - och att medla vid konflikter. Har stort tålamod i jämförelse med andra och är typen som gärna engagera sig i föreningar, ex inom idrottsrörelsen. Förmåga att uppfatta förändringar i humör, vilket  innebär känslighet för ansiktsuttryck, röstlägen och gester.

Intrapersonell (reflekterande) intelligens: Upplever stort välbefinnande av att vara ensam och njuter av sitt eget sällskap. Har god förmåga att planera sin tid, förstår sina egna reaktioner och känslor, trivs med att arbeta självständigt, gärna för sig själv. Vet på förhand vad som är bra eller dåligt för den egna personen. Når ställda mål, älskar att dagdrömma och fantisera samt reflektera över hur mycket nytta man kan ha av sina erfarenheter. Bra självdisciplin, medveten om sina starka och svaga sidor.

Till den ursprungliga listan på sju intelligenser har Gardner nyligen lagt till en åttonde och en nionde:

Natur-intelligens: Typiskt för denna intelligens är förmågan att kunna förstå sammanhang i naturen, ett slags "ekologisk förmåga". Kanske är det människor med denna intelligens välutvecklad, som har ett slags praktiskt kunnande, som kommer till användning när saker och ting krånglar och det gäller att finna felet och rätta till det! Förmodligen behövs denna intelligens i kombination med den rumsliga (spatiala) för att kunna sätta ihop möbler efter en bildbeskrivning. Har en instinktiv förståelse för naturen. De har ofta gröna fingrar och en smått fantastisk förståelse för djur De vandrar på fritiden, är ofta djurägare och är intresserade av dokumentärfilmer om djur och natur. De är skickliga på att åtskilja olika trädslag, hundraser, fågelarter och blommor. Som exempel från den svenska kulturen kan nämnas Carl von Linné. Han samlade in, sorterade och grupperade växter i olika familjer och utvecklade en metod för att artbestämma en växt.

(Inte bara för att jag har hundar. Ni skulle bli förvånade över antalet blommor, fåglar, ciklidarter, växter och annat jag kan peka ut, för och inte tala om alla hundratals dokumentärer jag plöjde som yngre, egna noveller jag skrev om naturen och alla böcker jag hade om allt som rörde djur och natur. Har alltid varit ett naturbarn, alltid trivts bäst nära skog och vatten.)

Existens-intelligens: Har ett medfött intresse för de stora livsfrågorna. Finns Gud? Vart är mänskligheten på väg? Hon reflekterar mycket över livet och döden och diskuterar gärna religion och filosofi. De väljer ofta att bli präster eller teologer, men de kan också vara ateister eller agnostiker (varken troende eller ateist). 

(Jag saknar faktiskt att diskutera de här frågorna. Gjorde det mycket, och ofta förr. Läste filosofi i skolan även om kursen var lite av en besvikelse.  Präst/teolog behöver jag inte bli, men däremot stämmer det sistnämnda in väldigt väl.)

Adde då? Han hade allt tyckte han. Utom musikalisk intelligens. "Och natur-intelligens har väl alla i nån form!"

Hmm... undrar om alla intelligenser ger en mismatch och slår över till det motsatta istället..?