Magra ögon

Garvade lite för mig själv.

Skinny Eyes Jackson. That´s me.