Dagens Christopher

Jonas kommer med kaffe som jag beställt eftersom jag inte kan lämna desken.

J: Vill du ha latte eller svart?

Jag ser i ögonvrån hur Christopher gör stora ögon och gestikulerar men jag sitter i samtal samtidigt.

Sen blinkar det till på Sametime: